Aktualności

OGŁOSZENIE nr 1/2024

OTWARTEGO NABORU NA PARTNERÓW
do wspólnej realizacji Projektu

Lider: Instytut Psychiatrii i Neurologii 

ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia pn. :

Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych”

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, tel. (22) 53 00 318, adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl. W związku z tym od dnia 22 lutego 2024 r. w sprawach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego należy kontaktować się z wyżej wymienionym Departamentem.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dzień 26 stycznia 2024 r. (piątek) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jest dniem wolnym od pracy – za przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 r. dzień świąteczny.

W związku z powyższym, administracja, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne będą w tym dniu nieczynne.

Prezydent Rafał Trzaskowski w dniu 10 stycznia 2024 r. odwiedził Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (MCZP) przy ul. Grottgera 25a. W tej lokalizacji mieści się Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym, Oddział Dzienny Centrum Zdrowia Psychicznego oraz „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

MCZP udziela pomocy psychologicznej, wsparcia terapeutycznego, pomocy lekarza psychiatry dorosłym mieszkańcom Mokotowa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Psychiatrii i Neurologii, między innymi: Pełnomocnik Dyrektora ds. Lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. dr hab. Tadeusz Pietras, prof. dr hab. Jacek Wciórka, Kierownik Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Lidia Godlewska, Koordynator Organizacyjno – Kliniczny MCZP Iwona Jeziorska, dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, jak również Zespół psychologów z dwóch mokotowskich Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych, przy ul. Grottgera 25a i Chełmskiej 13/17.

Profesor Jacek Wciórka przywitał Prezydenta Warszawy, opowiedział o historii placówki i jej niezwykłej roli jaką pełni dla osób poszukujących wsparcia.

Iwona Jeziorska przedstawiła aktualną ofertę i możliwości wsparcia indywidualnego i grupowego Oddziału Dziennego MCZP oraz działania podejmowane w ramach zakończonego w listopadzie 2023 r. projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej.

W Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego mieszkańcy mogą uzyskać pomoc:

 • ambulatoryjną w Mokotowskiej Poradni Zdrowia Psychicznego (lokalizacje: Grottgera 25a, Chełmska 13/17, Sobieskiego 9),
 • środowiskową Mokotowskiego Zespołu Leczenia Środowiskowego (Sobieskiego 9),
 • w ramach Oddziału Dziennego (Grottgera 25a oraz Sobieskiego 9 bud. “T”),
 • szpitalną w dwóch całodobowych oddziałach I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii
  i Neurologii (ul. Sobieskiego 9).

Fot. Anna Panufnik-Onaszkiewicz / IPiN
Instytut Psychiatrii i Neurologii realizuje pilotażowy program „Dobry posiłek w szpitalu” wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczący edukacji żywieniowej i poprawy jakości żywienia w szpitalach. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności poradnictwa żywieniowego w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia hospitalizowanych osób. Odpowiednie żywienie pacjentów jest nieodzownym elementem leczenia, pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Otrzymanie dofinansowania w ramach programu pilotażowego pozwoliło nam zarówno wzbogacić codzienne jadłospisy pod względem asortymentowym, wprowadzić dodatkowy posiłek o godzinie 20.00, jak również urozmaicić posiłki dla pacjentów stosujących dietę bezmleczną (śniadanie przygotowywane na napojach roślinnych). Zmiany, jakich dokonaliśmy wpłynęły na większe zadowolenie naszych pacjentów z serwowanych im posiłków. Aktualne informacje na temat programu: https://ipin.edu.pl/dla-pacjentow/pilotaz-dobry-posilek/  

Fundacja Śnieżka ukończyła renowację dwóch skrzydeł Oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na otwarciu 8 listopada zaprezentowano dwa skrzydła, mieszczące wyremontowane sale dla pacjentów oraz gabinety lekarskie. Przestrzeń Oddziału została również urozmaicona barwnymi ilustracjami z warszawskimi motywami.

W spotkaniu podsumowującym zakończenie prac na Oddziale wzięli udział przedstawiciele Instytutu, między innymi: dr hab. n. med. Anna Mosiołek, Dyrektor Instytutu Psychiatrii
i Neurologii, dr hab. n. med. Barbara Remberk, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, mgr Dorota Olczyk, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz mgr Anna Panufnik-Onaszkiewicz, Rzecznik Prasowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Fundację Śnieżka reprezentował przedstawiciel zarządu Sławomir Wilkos. Spotkanie poprowadziła Wioleta Panek, specjalista ds. komunikacji w Śnieżka Group.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym nasi najmłodsi pacjenci i personel Oddziału Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży zyskali odświeżone, jasne i kolorowe wnętrza.

Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Anna Mosiołek w trakcie spotkania podkreśliła, że
w ostatnim okresie obserwuje się wzrost kryzysów psychicznych w grupie dzieci i młodzieży wymagających hospitalizacji psychiatrycznych. Z powodu zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania hospitalizowanych było w 2020 r. ponad 6500 najmłodszych pacjentów. Niepokojące są także doniesienia dotyczące podejmowanych w tej grupie wiekowej prób samobójczych. W 2021 r. odnotowano prawie 1500 prób suicydalnych. Dlatego też niezwykle istotne jest żeby młodzież trafiająca do oddziału znalazła tam nie tylko profesjonalną opiekę psychiatryczną, ale też warunki wspomagające wychodzenie z kryzysu psychicznego. Fundacja Śnieżka pomogła w stworzeniu miejsca przyjaznego młodym pacjentom. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Fundacji za odmalowanie oddziału.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Fundacji Śnieżka za odmalowanie ścian oddziału i umilenie ich pracami artystycznymi. Znajdujemy się na terenie oddziału całodobowego, gdzie leczona jest młodzież najczęściej w stanie zagrożenia życia. Stworzenie godnych warunków osobom, które muszą skorzystać z leczenia jest bardzo ważne i może wpłynąć na skuteczność świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych – dodała Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży dr hab. n. med. Barbara Remberk.

Łączna kwota przeznaczona przez Fundację na odnowienie Oddziału wyniosła prawie 130 tys. złotych. Fundacja zadbała również o estetykę pomieszczeń. Ściany po renowacji upiększyły rysunki artystki Joanny Jeleniewskiej, która od lat współpracuje z Fundacją. Dzięki niej na ścianach można śledzić warszawskie motywy, takie jak pomnik Syreny, Wisłę czy Stadion Narodowy. Nie zabrakło również symboli Starego Miasta i Centrum. Na malunkach znalazły się między innymi Barbakan, budynek Teatru Wielkiego, Pałac Kultury i Nauki, palma z Ronda de Gaulle’a, a także Most Świętokrzyski.

Dokładamy naszą cegiełkę, a nawet grunt i farbę, do wspierania oddziałów psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Polsce. Naszym celem jest poprawa komfortu leczenia młodych pacjentów zgodnie z naszą specjalnością, czyli zadbaniem o jasne i pozytywne barwy dookoła. Jesteśmy przekonani, że estetyczne otoczenie może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia, dlatego mamy nadzieję, że renowacja tutejszych sal i dodanie im koloru wywoła właśnie taki efekt. Wierzymy również, że odnowione przestrzenie szpitalne przyczynią się do poprawy komfortu pracy personelu medycznego Oddziału – mówił Sławomir Wilkos, członek zarządu Fundacji Śnieżka.

Projekt „Świat w kolorach” Renowacja Oddział Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży odbyła się w ramach prowadzonego przez Fundację Śnieżka projektu „Świat w kolorach”, którego historia sięga 2005 roku.

Fot. Fundacja Śnieżka

Zespół ekspertów powołanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opracował „Program rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN)”, którego podstawowym założeniem było prowadzenie kompleksowej rehabilitacji neurologicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta obejmującej: rehabilitację chorych z deficytami ruchowymi, terapię zajęciową, terapię chorych z zaburzeniami funkcji behawioralno-poznawczych, oddziaływania o charakterze psychoedukacyjnym oraz oddziaływania edukacyjne zmierzające do poprawy świadomości zdrowotnej pacjentów i przekazanie podstawowej wiedzy na temat: przyczyn, czynników ryzyka, objawów
i następstw najczęściej występujących chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz profilaktyki
i leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami podsumowującymi pracę naukową badawczą zespołu ekspertów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierunkiem dr hab. n. med. Iwony Sarzyńskiej-Długosz:

 1. Podsumowanie, analiza i ewaluacja pilotażowego programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem OUN – (plik PDF w załączniku).
 2. Kompleksowy program rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób
  z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego – (plik PDF w załączniku).
 3. Zał. 1a. Status oraz lokalizacja ośrodka organizującego pobyt rehabilitacyjny w trybie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS dla chorych z uszkodzeniem OUN – (plik PDF w załączniku).
 4. Zał. 1b. Status oraz lokalizacja ośrodka organizującego pobyt rehabilitacyjny w trybie ambulatoryjnym w ramach prewencji rentowej ZUS dla chorych z uszkodzeniem OUN – (plik PDF w załączniku).
 5. Zał. 2a. Wyposażenie ośrodka organizującego pobyt rehabilitacyjny w trybie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS dla chorych z uszkodzeniem OUN – (plik PDF w załączniku).
 6. Zał. 2b. Wyposażenie ośrodka organizującego pobyt rehabilitacyjny w trybie ambulatoryjnym
  w ramach prewencji rentowej ZUS dla chorych z uszkodzeniem OUN – (plik PDF w załączniku).
 7. Zał. 3. Historia choroby pacjenta – (plik PDF w załączniku).
 8. Zał. 4. Indywidualna karta zleceń lekarskich – (plik PDF w załączniku).
 9. Zał. 5. Ankieta po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego – (plik PDF w załączniku).
 10. Zał. 6. Informacja o przebytej rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem OUN – (plik PDF w załączniku).
Według danych Komendy Głównej Policji każdego roku w Polsce ponad 5 tys. osób odbiera sobie życie, a ponad dwukrotnie większa grupa podejmuje próby samobójcze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w populacji naszego kraju prób samobójczych może być nawet 20 razy więcej niż samobójstw, czyli ok. 100 tys. – znacznie więcej niż wykazują to oficjalne rejestry. Nie ulega zatem wątpliwości, że zachowania samobójcze są poważnym problemem, a zadaniem mediów jest poruszać ten temat w społecznym dyskursie. Ważne jest jednak, aby już na etapie przygotowania przyszłych dziennikarzy do zawodu:
 • podkreślić rolę mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym,
 • motywować studentów do zdobywania i uzupełniania wiedzy nt. zachowań samobójczych,
 • zapoznać studentów z rekomendacjami informowania o zachowaniach samobójczych i tym samym kształtować postawę odpowiedzialności za słowa.
Jest to gwarancją tworzenia rzetelnych i bezpiecznych materiałów medialnych na temat zachowań samobójczych co znacznie przyczynia się do polepszenia skuteczności działań z zakresu profilaktyki zachowań samobójczych. Cel: Głównym celem konferencji jest dostarczenie wiedzy o zachowaniach samobójczych i zwiększenie świadomości studentów na temat zawodowej roli dziennikarzy w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. Grupa docelowa: Konferencja została przygotowana dla studentów dziennikarstwa z całej Polski oraz dla chętnych wykładowców dziennikarstwa. Poruszane zagadnienia:
 • Podstawowe informacje o zachowaniach samobójczych – definicje, dane statystyczne grupy ryzyka
 • Etiologia zachowań samobójczych – czynniki ryzyka i czynniki ochronne, charakterystyka stanu presuicydalnego
 • Fałszywe przekonania i stereotypy dotyczące zachowań samobójczych
 • Rola środowiska dziennikarskiego w zapobieganiu zachowaniom samobójczym – efekt Wertera i efekt Papageno, rekomendacje dotyczące informowania o zachowaniach samobójczych
 • Wsparcie środowiska dziennikarskiego w odpowiedzialnym informowaniu o zachowaniach samobójczych – działania w ramach Narodowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, rola Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, platforma pomocowo-edukacyjna www.zwjr.pl.
MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA: Konferencja odbędzie się 20 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sali 116 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w godzinach 10.00 – 15.00. Konferencja będzie streamowana na YouTube Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Całość konferencji zostanie nagrana, a jej zapis będzie dostępny do odtworzenia na kanale Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w serwisie YouTubie oraz na Facebooku. W czasie konferencji organizatorzy zapewniają catering. WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY: www.zapobiegajmysamobojstwom.pl/konferencja-dla-studentow-dziennikarstwa-20-11-2023 Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jest dniem wolnym od pracy – za przypadający w sobotę 11 listopada 2023 r. dzień świąteczny.

W związku z powyższym, administracja, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne będą
w tym dniu nieczynne.

 

 

Fundacja Śnieżka oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe podsumowujące prace remontowe zrealizowane na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w ramach projektu Fundacji Śnieżka „Świat w kolorach”. DATA: 8 listopada 2023 r., godzina 11.00. MIEJSCE WYDARZENIA: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży), ul. Sobieskiego 9. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: apanufnik@ipin.edu.pl  do dnia 6 listopada.

 
Robot-foka terapeutą. Sztuczna inteligencja będzie wspierać proces terapii pacjentów z Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
W Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkała terapeutyczna foka PARO wyposażona w sztuczną inteligencję. PARO waży 2,6 kg i mierzy ok. 60 cm.  To dziewiąta wersja zaawansowanego robota interaktywnego, który zachowaniem przypomina prawdziwe zwierzę. Foka PARO jest wyposażona w szereg funkcji sensorycznych, takich jak czujniki światła do prostego widzenia, czujniki dotykowe umieszczone pod sztucznym futerkiem oraz mikrofony do rozpoznawania mowy i dźwięku, dzięki którym możliwa jest interakcja foki z człowiekiem. Wchodząc w interakcję z ludźmi, PARO reaguje tak, jakby było żywym zwierzęciem – porusza głową i płetwami oraz wydaje dźwięki imitujące odgłosy prawdziwej foki harfowej. Badania i rozwój PARO rozpoczęły się w 1993 roku jako odpowiedź na trudności występujące w animaloterapii. Po wielu prototypach i badaniach klinicznych, w 2014 roku w Japonii wprowadzono na rynek dziewiątą generację PARO. Terapia z wykorzystaniem foki wyposażoną w sztuczną inteligencję rozwijana jest na całym świecie i znajduje zastosowanie w terapii osób starszych, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, chorujących na demencję oraz wśród dzieci przebywających na oddziałach pediatrycznych. Terapia z wykorzystaniem PARO, jest rozwiązaniem, które można zastosować w miejscach, gdzie np. z powodów sanitarnych nie mogą przebywać żywe zwierzęta. Prof. Takanori Shibata, twórca foki PARO, opisując jej działanie zauważa, że pierwszą formą oddziaływania foki jest wywołanie uczucia przyjemności z kontaktu. Pojawia się wtedy – podobnie jak podczas kontaktu z bezpiecznym dla pacjenta zwierzęciem – zmniejszenie poziomu stresu, odczucie ulgi i relaksacji bądź radość z odpowiedzi foki na inicjowaną przez pacjenta interakcję. Foka może być również wsparciem w bardziej ukierunkowanych formach terapii, takich jak rehabilitacja procesów poznawczych, w których terapeuta dąży do osiągniecia zamierzonych celów, wykorzystując w tym procesie właściwości robota-foki. 23 października 2023 mieliśmy przyjemność spotkać się z panem prof. Takanori Shibata na Goplańskiej i uczestniczyć w wykładzie dotyczącym powstania i wykorzystania foki Paro w Japonii, jak i w wielu europejskich krajach. Pan profesor podzielił się informacjami na temat prowadzonych badań w zakresie wykorzystania robota w terapii osób z Alzheimerem, demencją, ADHD i autyzmem. Większość badań była prowadzona na grupach osób starszych albo na dzieciach stąd też duże zainteresowanie prof. Shibata współpracą z ośrodkami młodzieżowymi, aby i w tym zakresie testować i wykorzystywać robota terapeutycznego. „Liczymy na możliwość wykorzystania foki Paro do pracy z młodzieżą w Mokotowskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Będzie to unikatowe doświadczenie ponieważ do tej pory rzadko Foka PARO pojawiała się w ośrodkach młodzieżowych, a nasi pacjenci będą mieli okazję skorzystać z aktywizującej i relaksującej mocy robota terapeutycznego” – powiedziała podczas spotkania Kierownik Oddziału Dziennego dr Ewa Brzóska-Konkol. Z dużą ciekawością podchodzimy do pracy terapeutycznej z pomocą foki. Foka skradła nasze serca i mamy nadzieję, że równie skutecznie będzie wspierać proces terapii naszych pacjentów. Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Uroczyste rozpoczęcie seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr hab. n. med. Anna Mosiołek w dniu 23 października br. uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dyrektor Instytutu wygłosiła wykład na temat ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

W wydarzeniu uczestniczyli: prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP, prof. Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego, prodziekani prof. Janusz Ostrowski i dr n. o zdrowiu Wojciech Stefan Zgliczyński, zespół szkoły oraz zaproszeni goście.

Fot. CMKP

Zachowania samobójcze są poważnym problemem społecznym:

Każdego roku ponad 700 tysięcy osób na całym świecie odbiera sobie życie, a kilkanaście milionów podejmuje próby samobójcze (WHO). W Polsce dwa razy więcej osób ginie w wyniku śmierci samobójczej niż w wypadkach drogowych.

Dziennikarze są grupą zawodową, która pełni istotną rolą w obszarze profilaktyki zachowań samobójczych. Materiały przygotowane zgodnie z rekomendacjami dotyczące informowania
o zachowaniach samobójczych pozwalają uniknąć ryzyka zwiększania się ilości zachowań samobójczych.

Podczas szkoleń adresowanych do środowiska dziennikarskiego przedstawione zostaną najważniejsze informacje na temat możliwości włączenia się w działania prewencyjne podczas przygotowywania materiałów na temat zachowań samobójczych. Omówione zostanie zjawisko identyfikacji z ofiarami samobójstw lub z osobami po próbach samobójczych skutkujące naśladowaniem ich zachowań (efekt Wertera), a także zasady konstruowania informacji o zachowaniach samobójczych, które wywołują jego przeciwieństwo – efekt Papageno.

Szkolenia realizowane w ramach zadania Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie w Poznaniu (26 października), Wrocławiu (15 listopada)
i w Warszawie (28 listopada).

ZAPISY i INFORMACJE:  https://zapobiegajmysamobojstwom.pl/wydarzenia/

 

Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

zaprasza

na XIV Seminarium

 poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii, pt.:

Pomiędzy prawem a psychiatrią – pacjent w systemie środków zabezpieczających” 
6 listopada 2023 r., godz. 10.00-16.00

Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (Budynek S)

Warszawa, ul. Sobieskiego 9

 

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 300 zł. Prosimy o przesłanie na adres: kps@ipin.edu.pl bądź faksem:22 45-82-664 zgłoszenia uczestnictwa wraz z kserokopią wpłaty na konto 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015 (z dopiskiem: ”XIV  Seminarium KPS”) do dnia 05.11.2023 roku.

KARTA_ZGŁOSZENIOWA

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 1 października 2023 r. zmianie ulega organizacja pracy Informacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Informacja będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

INFORMACJA OGÓLNA

Telefon centrala: (22) 45 82 800, (22) 45 82 500

 

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 września 2023 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).

• godz. 10:00
mgr Ewa Brzóska-Konkol
TYTUŁ ROZPRAWY:
„Ocena zdolności rozpoznawania i wyrażania ekspresji mimicznych u młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
PROMOTOR:
dr hab. n. med. Barbara Remberk
PROMOTOR POMOCNICZY:
dr hab. n. społ. Krystyna Rymarczyk
RECENZENCI:
prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie „stary tryb” w sprawie nadania stopnia doktora)

 
Instytut Psychiatrii i Neurologii pilotażowo wdraża autorski program profilaktyki depresji i samobójstw kierowany do osób po 60. roku życia będących opiekunami osób z zaburzeniami otępiennymi.
Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat ryzyka zdrowotnego jakie ponoszą osoby sprawujące opiekę nad osobami z zaburzeniami otępiennymi oraz zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń otępiennych. Program ma również na celu zmniejszenie poczucia obciążenia opieką u opiekunów, ograniczenie ryzyka wystąpienia depresji w tej grupie, zwiększenie poczucia wsparcia społecznego.
Program składa się z dziesięciu spotkań, które będą odbywały się w Instytucie, przy ul. Sobieskiego 9. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z komponentem edukacyjnym i będą prowadzone przez zespół doświadczonych specjalistów.
 
Planowany czas rozpoczęcia zajęć, to 27 września, godz. 10.00.
 
Udział w programie jest bezpłatny!
 
Będziemy wdzięczni za poinformowanie seniorów zainteresowanych programem (osoby 60 plus, mające pod opieką osobę z zaburzeniami otępiennymi) o możliwości wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
 
Zapisy do programu przyjmujemy e-mailowo: zbait@ipin.edu.pl lub telefonicznie:
Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Wieczorek 22 45 82 629,
Michał Kucharski 22 45 82 784.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

INFORMACJA

 

 

W związku z otrzymaną informacją od firmy Budimex dot. utrudnień w ruchu spowodowanymi budową Tramwaju do Wilanowa, poniżej przekazujemy informację uzyskaną od ww. wykonawcy:

 

„W najbliższy poniedziałek, w związku z budową Tramwaju do Wilanowa, planujemy wyłączyć z ruchu pieszego kładkę na wysokości Instytutu Neurologii (kładka ul. Radosna). Kładka dla pieszych nie będzie już dostępna. W zamian dla pieszych udostępnione będzie przejście w jednym poziomie. Następnie w nocy z 11 na 12 sierpnia planowane jest definitywne wyburzenie kładki. Będzie to związane z zamknięciem ruchu kołowego w obrębie kładki wraz z objazdami. Technologia robót, bezpieczeństwo osób postronnych jak i realizujących wyburzanie uniemożliwia utrzymanie ruchu na czas tychże prac. Planowane wyburzenie w stopniu umożliwiającym przywrócenie ruchu potrwa około 24 godzin”.

 

Doprecyzowując, planowane zmiany dotyczą terminu od 7 do 12 sierpnia wyłącznie pieszych, natomiast od 11.08 od godziny 23:00 zatrzymamy zostanie również ruch samochodowy, którego przywrócenie nastąpi w ciągu 24h, czyli maksymalnie do 12 sierpnia do końca dnia”.

 

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że od 11.08.2023 od godz. 23:00 do 12.08.2023 r. wjazd do Instytutu i wyjazd z Instytutu będzie możliwy jedynie bramą od Al. Wilanowskiej (od strony Kliniki Psychiatrii Sądowej).

 

https://ipin.edu.pl/wp-content/uploads/2023/07/mapa_zalacznik.png

W Muzeum Łazienki Królewskie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Kolor życia. Frida Kahlo” poświęconej meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo. Frida Kahlo to jedna z najważniejszych i najciekawszych artystek XX w. Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie, do wyjątkowego świata meksykańskiej malarki wprowadzają nas kolory, obrazy oraz zdjęcia, a także plenerowa instalacja nawiązująca do słynnego La Casa Azul.

Ekspozycję będzie można zwiedzać od 7 lipca do 3 września 2023 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest partnerem programu edukacyjnego do wystawy. Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w wykładzie „Psychiatra patrzy na Fridę: diagnoza czy kreacja”, który zostanie wygłoszony 9 sierpnia o godzinie 18.00 w Pałacu na Wyspie. Autor wykładu lek. med. Joanna Krzyżanowska-Zbucka podzieli się swoim doświadczeniem i refleksjami, odpowiadając m.in. na pytania, po co Frida Kahlo malowała swoje cierpienie i czy artysta leczy się przez sztukę.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Obowiązują zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Więcej informacji o wystawie: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/kolor-zycia-frida-kahlo

Serdecznie zapraszamy!

Fot. Muzeum Łazienki Królewskie/MKiDN/IPiN

Ukazała się książka asystenta zdrowienia Jacka Bednarzaka pt. „Moje dobre życie ze schizofrenią” – dostępna już w księgarni Instytutu. To osobista opowieść o życiu z chorobą, które może być dobre i spełnione. Pan Jacek jest asystentem zdrowienia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Z okładki:
A gdyby tak się nie poddać? I mimo trudności dalej podróżować przez życie z tym szczególnym bagażem?

Może czujesz pokusę, by odpuścić, zatopić się w żalu, albo może twoi bliscy chorujący na schizofrenię skłaniają się ku temu? Jeśli tak właśnie jest, przeczytaj, proszę, tę książeczkę. Jacek Bednarzak dzieli się w niej trudnym doświadczeniem chorowania, swoją bardzo osobistą historią. Opowiada o kryzysie, jaki spowodowała choroba, i o odnajdywaniu drogi z powrotem do świata, do siebie, do poczucia sensu i celu. Pisze o wsparciu, jakim mogą być inni, o możliwościach systemowej opieki zdrowotnej, o leczeniu, zdrowieniu – o tym, że warto podjąć wysiłek. Jest drogowskazem w chorowaniu, za którym warto podążyć.

Powracanie do zdrowia nie jest łatwe, jest procesem, który trwa i który ma wiele etapów. Prof. Marta Anczewska pisze we wstępie do książki, że najważniejsze w zdrowieniu jest dbanie o to, by nie tracić nadziei, by stawiać przed sobą realistyczne cele, odkrywać własne możliwości i nabywać nowe umiejętności. Chorowanie i zdrowienie można uczynić drogą przez życie i wraz z nimi pisać swoją własną historię. Nie warto się poddawać!

Więcej na temat książki: https://www.wydawnictwo.ipin.edu.pl/shop/poradniki/moje-dobre-zycie-ze-schizofrenia.html?fbclid=IwAR03up-TMqzWLmBLlL0Hkj3MyvVAbPXnaIiAZIKOJRqYEp_NgJWN5MR3Ai4

Dział Spraw Pracowniczych informuje o 

Unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach:

Neurologii/Rehabilitacji Neurologicznej, Neurochirurgii, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Psychiatrii 

oraz na udzielanie przez opiekunów medycznych całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii 

 na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W najbliższym  czasie zostanie ogłoszony nowy konkurs w powyższych zakresach.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie naszej strony internetowej oraz zapraszamy do składania ofert.

Dział Spraw Pracowniczych

7 typów grup wsparcia dla mieszkańców Mokotowa

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi nabór nowych GRUP WSPARCIOWYCH dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego oraz ich rodzin.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Centrum Koordynacji Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: 22 299 04 31, centrumkoordynacji@ipin.edu.pl, pon.-pt. g. 8:00-18:00.

– GRUPA WSPARCIA Z ELEMENTAMI TERAPII

Grupa jest przeznaczona dla osób, które cierpią z powodu pogorszenia relacji społecznych w związku z przebytym kryzysem psychicznym albo z powodu nawracających zaburzeń psychicznych, z obniżoną samooceną, które czują się nierozumiane przez swoje otoczenie i mają problem z powrotem do swojego funkcjonowania sprzed kryzysu.

– GRUPA INTEGRACYJNO-AKTYWIZUJĄCA

Otwarta grupa przeznaczona dla osób chcących poprawić swoje funkcjonowanie społeczne i aktywność, potrzebujących pomocy w nawiązywaniu nowych relacji. Kryzys psychiczny lub nawracająca choroba wpływa negatywnie na naszą samoocenę, aktywność i kontakty z ludźmi, powoduje izolację. Samotność negatywnie wpływa na zdrowienie, udział w grupie pozwoli zadbać o stan psychiczny wspólnie z innymi uczestnikami.

– GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Otwarta grupa z elementami psychoedukacji, przeznaczona jest dla pełnoletnich członków rodzin osób po kryzysach psychicznych (rodziców, rodzeństwa, małżonków, dorosłych dzieci). Na zajęciach prowadzący i inni uczestnicy pomagają uporać się z brzemieniem związanym z chorobą w rodzinie, można dowiedzieć się więcej na temat leczenia i przebiegu różnych zaburzeń psychicznych, sposobach radzenia sobie z nimi, uzyskać wsparcie w trudnych momentach.

– GRUPA ROZWOJU KREATYWNOŚCI-PLASTYCZNA

Grupa przeznaczona dla osób po kryzysach psychicznych, mająca na celu rozwój wyobraźni, ułatwiająca ekspresję emocji przez techniki niewerbalne, integrująca uczestników wokół zadania i twórczości.

Zajęcia mają na celu szeroko pojęty rozwój kreatywności, umiejętności społecznych, poznawczych, jak i kompetencji emocjonalnych. Podczas zajęć uczestniczy tworząc i poznając techniki pracy twórczej opartej na sztukach wizualnych, muzyce, ruchu i teatrze, uczą się w bezpiecznej atmosferze radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach, nawiązywać relacje i rozumieć swoje emocje.

– WARSZTATY ASERTYWNOŚCI

Spotkania nastawione są na poprawę umiejętności w zakresie asertywności, a co za tym idzie w kontaktach interpersonalnych, w sposobach przyjmowania krytyki, wyrażania własnych opinii i przekonań na podstawie szanowania praw człowieka. W trakcie trwania grupy poświęcamy czas na naukę stawiania granic, rozeznania się, na które czynniki sytuacyjne dana osoba jest w stanie zareagować i sobie z nimi radzić. Udział w grupie pozwala na skuteczniejsze regulowanie emocji. Przewidujemy stosowanie ćwiczeń z zakresu uważności i treningu relaksacji.

– GRUPA PRACY Z CIAŁEM

Grupa przeznaczona jest dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, borykających się z objawami psychosomatycznymi, dolegliwościami fizycznymi o podłożu psychicznym, a także dla tych, którzy przez pracę z ciałem chcą poprawić swoje samopoczucie i funkcjonowanie. Grupa pracy z ciałem pozwala na przyjrzenie się z uwagą i akceptacją swoim indywidualnym preferencjom ruchowym, a także poznać relacje pomiędzy myślami, emocjami a doznaniami cielesnymi. Nie tylko psychika ma wpływ na nasz ruch, ale też zmiana sposobu poruszania się, czy przyjęcie innej postawy ciała mogą wpływać na naszą psychikę. Zajęcia umożliwiają poznawanie nowych jakości ruchowych, co w długofalowej pracy może przyczynić się do zmiany sposobu poruszania się, a tym samym funkcjonowania w codziennym życiu.
Oraz:

– GRUPA TERAPII DIALEKTYCZNO-BEHAWIORALNEJ

Grupy wsparcia stanowią część projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17). Lider projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Zakład Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozpoczyna BADANIE KLINICZNE, oceniające skuteczność nowej terapii dla chorych z chorobą afektywną dwubiegunową. Badanie jest randomizowane tzn. pacjenci będą losowo przydzielani do jednej z dwóch grup – otrzymujących badaną w tej chorobie substancję (kwas acetylosalicylowy) lub otrzymujących placebo (czyli substancją obojętną dla chorego).

Jest to niekomercyjne badanie kliniczne finansowany przez Agencje Badań Medycznych (projekt nr 2021/ABM/02/00008).

Tytuł projektu:

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo małej dawki kwasu acetylosalicylowego jako leczenia dodanego do standardowej terapii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową ASPIRIN BD

Badanie kierujemy do chorych z chorobą afektywną dwubiegunową z aktualnym epizodem depresji, w wieku 18-60 lat.

Koordynator badania: dr n. med. Monika-Dominiak

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniem, prosimy o kontakt drogą mailowa lub telefoniczną.

Kontakt: mdominiak@ipin.edu.pl; tel. 22 45 82 728 (pn-pt, 8.30-15.00)

REKRUTACJA DO BADANIA: DO 31 GRUDNIA 2024

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Psychiatria i psychoterapia nastolatków i młodych dorosłych”, która odbędzie się w dniach 8-9 września 2023 r.  

Pragniemy zaprosić Państwa do wspólnego przyjrzenia się zagadnieniom diagnozy, farmakoterapii, psychoterapii i innym wyzwaniom zmieniających się czasów, z którymi mierzy się pacjent przechodzący z wieku młodzieńczego w dorosłość. Nie jest on już dzieckiem a jeszcze nie jest w pełni dorosłym. Należy do systemu rodzinnego, ale jest w procesie separacji, szuka swojej tożsamości w różnych obszarach życia. My zaś mu towarzyszymy starając się jak najlepiej uwzględnić w terapii odrębności biologiczne, psychologiczne i społeczne tego okresu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i liczymy na spotkanie z Państwem w trakcie konferencji.

Barbara Remberk
Maciej Pilecki
Tomasz Wolańczyk
Katarzyna Wójcicka

Miejsce konferencji: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Program: https://tozsamosciniepewnosc.conrego.com/program

Rejestracja: https://tozsamosciniepewnosc.conrego.com/pl/rejestracja

Kontakt do organizatora: tel.: 22 45 82 631 (sekretariat Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), e-mail: tozsamosciniepewnosc@ipin.edu.pl

Organizatorzy:

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dra Daniela Fishera, eksperta przez doświadczenie, psychiatry, biochemika, twórcy podejścia reanimacji emocjonalnej.

Dr Daniel Fisher to:
amerykański psychiatra z ponad 30-letnim doświadczeniem w: szpitalach psychiatrycznych, oddziałach dziennych, poradniach lekarskich, domach seniora i środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, twórca podejścia reanimacji emocjonalnej.
Ekspert przez doświadczenie – w młodości doświadczył psychoz zdiagnozowanych jako schizofrenia, kilkakrotnie hospitalizowany.
Otrzymał nagrodę 'Clifford Beers Award’ od Narodowego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego za swoje działania na rzecz praw człowieka i pacjenta w 2002 r.
Jeden z niewielu psychiatrów, który otwarcie dzieli się doświadczeniami z okresu psychozy i zdrowienia.
Pracował przez 5 lat w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego prowadząc badania w zakresie neurochemii. Ukończył:

 • szkołę medyczną na George Washington University Medical School,
 • rezydencję psychiatrii w Harvard Hospital w Cambridge, Massachusetts,
 • doktorat z biochemii na University of Wisconsin,
 • 4-letnie studia na wydziale Biologii na Princeton University.

Dr Fisher mieszka w Cambridge, Massachusetts z żoną, ma dwie córki, z których jedna będzie współprowadzić warsztaty w Warszawie. Caitlin Fisher jest psychoterapeutą prowadzącym terapeutyczną grupę w podejściu reanimacji emocjonalnej w Berlinie.

Wykład z tłumaczeniem na j. polski.

Miejsce wykładu:  sala konferencyjna – Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

Kiedy: 5 czerwca 2023 r., godz. 13.00-14.30.

Obowiązuje rejestracja przez formularz: https://tiny.pl/chn6w  (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej na temat wydarzenia:  https://fb.me/e/18wKj71C6

Organizatorzy:
Fundacja eFkropka
Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 24 maja 2023 r. organizują ogólnopolską konferencję pn. „Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania”.  Tematem wiodącym Konferencji będzie problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, wyzwania oraz zagrożenia i ryzyka związane z tym obszarem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym i podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad tym zagadnieniem. Konferencja ma umożliwić spotkanie przedstawicieli różnych środowisk naukowych i skłonić do dyskusji nad zagadnieniami z obszaru zdrowia psychicznego. W aspekcie praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczających trudności w tym obszarze.

Należy podkreślić iż zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Zapraszamy do udziału psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, lekarzy, nauczycieli i wychowawców jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką konferencji.

Zagadnienia ogólne:

 • Zdrowie psychiczne – aktualne problemy i wyzwania
 • Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych
 • Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a zdrowie psychiczne
 • Praca zawodowa a zdrowie psychiczne
 • Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i jej znaczenie dla rozwoju trudności w obszarze zdrowia psychicznego
 • Stereotypy, zachowania i postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Formy pomocy osobom doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego
 • W kierunku profilaktyki zdrowia psychicznego – kierunki i możliwości rozwoju

Miejsce konferencji: sala konferencyjna – Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz:
https://lnkd.in/dmvFTNcJ

Kontakt z organizatorami:
j.kurtyka-chalas@uw.edu.pl

Więcej informacji na temat konferencji:
https://lnkd.in/d_4N79ED

Serdecznie zapraszamy!

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 16 maja 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Bartłomiej Bąk
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Rola emocji samoświadomościowych w patogenezie depresji w kontekście wybranych czynników temperamentalnych i płci psychologicznej”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tadeusz Pietras
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. hum. Kasper Sipowicz
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. med. Anna Mosiołek, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • godz. 11:30
  mgr Karol Górski
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena wpływu klozapiny i olanzapiny na ekspresję wybranych genów szlaku insulinowego oraz wybranych cząsteczek regulacji epigenetycznej w ludzkich preadipocytach”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tadeusz Pietras
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Michał Karbownik
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. med. Anna Mosiołek, dr hab. n. med. Damian Gaweł Prof. CMKP
 •  godz. 13:00
  mgr Katarzyna Gustavsson
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Związek systemu pracy i stresu zawodowego z wybranymi aspektami zdrowia psychicznego lekarzy i pielęgniarek”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Wojciech Jernajczyk
  RECENZENCI: dr hab. n. społ. Łukasz Baka Prof. CIO, dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk,dr hab. n. społ. Konrad Jankowski Prof. UW

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Szanowni Państwo!

W dniu 8 maja 2023 roku o godzinie 12.00 Instytut Psychiatrii i Neurologii zaprasza na wykład
pt. „Presja publikacyjna a ewaluacja nauki: co wiemy o zmianach wzorców publikacyjnych polskich naukowców?”.
Wykład wygłosi Pan prof. Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Profesor Kulczycki przez kilka ostatnich lat zaangażowany był w prace szeregu grup eksperckich zajmujących się ewaluacją działalności naukowej: Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Komisji Ewaluacji Nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ewaluacją nauki oraz filozofią i metateorią komunikacji.

Wykład odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w dużej sali konferencyjnej (I piętro, bud. A) Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz on-line na platformie ZOOM.

Link do wydarzenia:
https://zoom.us/j/91901608170?pwd=YUQ1Q25hamJzRzVoWGlYVUY3OEZXQT09
Identyfikator spotkania: 919 0160 8170
Kod dostępu: 692520

Z wyrazami Szacunku,
Piotr Maciejak
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 22 kwietnia 2023 r. Minister Zdrowia powołał Panią dr hab. n. med. Annę Mosiołek na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju została Pani mgr Dorota Olczyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy opieki psychiatrycznej.

Dziękujemy za Państwa wsparcie w naszych wspólnych działaniach i liczymy na Państwa dalszą współpracę, która wpłynie na rozwój naszego Instytutu.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowej Dyrektor dr Annie Depukat.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Szanowni Państwo,

z ogromną przykrością zawiadamiamy, że 16.04.2023 r. zmarł

Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Kostowski,

były Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Kierownik Zakładu Farmakologii i Fizjologii Ośrodkowego Układu Nerwowego. Pan Profesor pracował także w Zakładzie Farmakologii Eksperymentalnej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM), gdzie kierował zespołem nauczania farmakologii na II Wydziale Lekarskim tej uczelni.

W 1993 został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, w 2004 członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 2019 członkiem rzeczywistym PAN.

Pan Profesor był lekarzem, psychofarmakologiem, wybitnym naukowcem, niestrudzonym nauczycielem akademickim, autorem podręczników, wychowawcą kilku pokoleń studentów medycyny, lekarzy i pracowników nauki.

Cześć Jego pamięci.

Pracownicy, Dyrekcja oraz Prezydium Rady Naukowej IPiN

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Angelika Stapińska-Syniec
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Korelacja pomiędzy stopniem hydroksymetylacji a złośliwością glejopochodnych guzów ośrodkowego układu nerwowego w odniesieniu do przebiegu klinicznego operowanych chorych”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. Marek Harat, dr hab. n. med. Paweł Sokal Prof. UMK, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński
 • godz. 11:30
  mgr Anna Kupryjaniuk
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz ocena funkcjonowania poznawczego u pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Stanisław Oziemski
  RECENZENCI: dr hab. n. hum. Aneta Borkowska Prof. UMCS, prof. dr hab. n. społ. Mariola Bidzan, prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Szeląg
 •  godz. 13:00
  lek. Patrycja Pajor
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena oraz analiza uwarunkowania problemowego używania, nadużywania i uzależnienia od smartfonów przez pryzmat współczesnej psychiatrii”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
  RECENZENCI: dr hab. n. med. Sylwia Fudalej, prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz, dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz Prof. CMKP

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

W dniu 5 kwietnia 2023 r. naszych Pacjentów z II Kliniki Neurologii odwiedził Zygmunt „Muniek” Staszczyk, lider formacji T. Love. Wspólnie z Janem Pęczakiem wykonali utwory, które poruszyły zebranych na sali.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, chwilę wzruszenia i dodanie wiary we własne możliwości.

 

Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, że 28 marca 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy ul. Goplańskiej 44. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych przy wsparciu sponsora – Fundacji Orlen. Ponadto, dzięki pomocy Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group możliwe jest dodatkowe wyposażenie sal terapii naszego Centrum.

Centrum świadczy bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży mieszkających na Mokotowie. Placówka zapewnia pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną bez konieczności posiadania skierowania dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. W Centrum działa oddział dzienny, do którego przyjmowana jest młodzież w wieku od 13 do 21 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej). Pacjenci do 21 roku życia mogą również skorzystać z pomocy w poradni zdrowia psychicznego, m.in. po zakończonym pobycie na oddziale dziennym.

Oferta zawiera zarówno działania psychoedukacyjne, jak i wsparciowe i jest adresowana do dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców. Działania prowadzimy stacjonarnie, w placówkach szkolnych, pozaszkolnych i centrach integrujących mieszkańców Mokotowa.

W ramach otwarcia naszej placówki odbyła się konferencja prasowa Ministra Zdrowia dra Adama Niedzielskiego, w trakcie której podsumowano przebieg reformy psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr Anna Depukat oraz Kierownik Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Ewa Brzóska podziękowały wszystkim organizacjom i instytucjom zaangażowanym w powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego oraz opowiedziały o rodzajach pomocy dostępnej w Centrum. W konferencji wziął również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska.

Dziękujemy wszystkim za obecność i dotychczasowe wsparcie naszych działań.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Centrum: www.sczp.ipin.edu.pl/ oraz do śledzenia mediów społecznościowych: www.facebook.com/goplanska44www.facebook.com/InstytutPsychiatriiiNeurologii

  
Konferencja prasowa ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego w związku z otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz podsumowaniem przebiegu reformy psychiatrii – 28 marca 2023  godz 09:00 – 10:30 Warszawa ul. Goplańska 44 
 
Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego w związku z otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz podsumowaniem przebiegu reformy psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Obok ministra zdrowia w konferencji udział weźmie kierownictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz zespół Centrum Zdrowia Psychicznego.
 

Szanowni Państwo, 

w Ośrodku Medycyny Snu istnieje możliwość umówienia jednorazowej porady na temat szkodliwego zażywania leków nasennych. Na taką wizytę zapraszamy osoby, które ukończyły 65 lat i przyjmują lek nasenny dłużej niż 3 miesiące i częściej niż 3 razy w tygodniu. Przyjmowanie leku w ten sposób może oznaczać, że przyjmowany jest szkodliwie.

W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt z Kierownikiem III Kliniki Psychiatrycznej Prof. Adamem Wichniakiem, email: wichniak@ipin.edu.pl

W wiadomości prosimy o podanie telefonu kontaktowego. Wyznaczymy termin wizyty, aby omówić jak można poradzić sobie z problemem szkodliwego przyjmowania leków nasennych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://sen-instytut.pl/aktualnosci/pokaz/97.html 

13 marca 2023 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach Tygodnia Mózgu i Dnia Chorób Rzadkich odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Tajemnice Mózgu”.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr n. med. Anna Depukat powitała uczestników, zarówno tych zgromadzonych na sali wykładowej w Klinice Psychiatrii Sądowej, jak również liczną grupę uczestników online z całego kraju. Podziękowała ekspertom, którzy wyrazili chęć podzielenia się swoją wiedzą i dorobkiem. Podkreśliła, że tematyka konferencji związana z obszarem badania mózgu jest bardzo ważna również z tego względu, że Instytut ma szansę otrzymać status Państwowego Instytutu Badawczego. Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych dr n. med. Rafał Staszewski opowiedział o działalności Agencji Badań Medycznych, zachęcając środowiska naukowe do udziału w organizowanych konkursach. Podkreślił, że sztandarowym projektem ABM są Centra Wsparcia Badań Klinicznych.

Konferencja była podzielona na dwie sesje. Zaprezentowano nowoczesne terapie genowe i komórkowe, które niewątpliwie są przyszłością medycyny. Motywowanie do rozwoju i podążania szlakiem medycyny spersonalizowanej, digitalizacji systemów opieki zdrowotnej i kreatywnego podejścia do medycyny to nieunikniona ścieżka w tworzeniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia. Zastosowanie terapii genowych oraz wyrobów medycznych w leczeniu chorób OUN, w tym chorób rzadkich, stanowi szansę dla pacjentów nie tylko w zakresie stworzenia profesjonalnej charakterystyki schorzeń, ale przede wszystkim możliwości na lepszą i doskonalszą profilaktykę, a co za tym idzie szybsze wykrywanie choroby.

Uczestnikami wydarzenia byli m.in. naukowcy, badacze, personel medyczny, studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Minister Zdrowia
Minister Edukacji i Nauki
Prezes Agencji Badań Medycznych
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Współorganizatorem wydarzenia była Grupa ds. Chorób Rzadkich działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl

Szczegółową relację z wydarzenia znajdziecie Państwo na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/InstytutPsychiatriiiNeurologii

 

• godz. 10:00
lek. Katarzyna Jachińska
TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena skuteczności diagnostycznej ultrasonografii transkranialnej w chorobach układu pozapiramidowego”
PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

• godz. 11:15
mgr Magdalena Roessler-Górecka
TYTUŁ ROZPRAWY: „Zespół apatii u osób z neurologiczną postacią choroby Wilsona w kontekście wybranych aspektów funkcjonowania poznawczo-behawioralnego”
PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Marcin Leśniak
RECENZENCI: dr hab. n. hum. Ewa Małgorzata Szepietowska Prof. UMCS w Lublinie, dr hab. n. med. Jacek Rożniecki Prof. UM w Łodzi

• godz. 12:30
mgr Dominik Chutorański
TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena występowania ß – Amyloidu w naczyniach mózgowych u osób z udarem niedokrwiennym leczonych i nieleczonych trombolitycznie”
PROMOTOR: dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Tomasz Stępień
RECENZENCI: prof. dr hab. n. biol. Małgorzata Skup, prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Tajemnice Mózgu”

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Grupa ds. Chorób Rzadkich działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl, serdecznie zapraszają na ogólnopolską bezpłatną Konferencję pt. „Tajemnice Mózgu”. W najbliższym czasie obchodzić będziemy Światowy Tydzień Mózgu i Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. To doskonała okazja do wymiany wiedzy wśród ekspertów, solidarności z pacjentami oraz podnoszenia społecznej świadomości w tym obszarze.

Wydarzenie poświęcone będzie nowatorskim badaniom naukowym i klinicznym, zastosowaniu terapii genowych oraz wyrobów medycznych w leczeniu chorób OUN, w tym chorób rzadkich. Niezwykle ważne jest dla nas to, aby aktualna wiedza medyczna docierała do jak najszerzej grupy odbiorców, w szczególności do: ekspertów, personelu medycznego, badaczy, naukowców, studentów, pacjentów i ich rodzin oraz organizacji pozarządowych.

Termin: 13.03.2023 r. (poniedziałek), 10:00-14:00.

Miejsce: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej (sala wykładowa).

Konferencja prowadzona w formule hybrydowej – możliwość dostępu do konferencji online, link: https://zoom.us/j/98305833685?pwd=eVRNNEZRSFpwbGlYb1ZldFp0SEprUT09, kod dostępu: 820399.

Komitet organizacyjny

Filip Tomczuk – Zakład Genetyki IPiN. Członek Grupy ds Chorób Rzadkich GCP.pl: ftomczuk@ipin.edu.pl

Małgorzata Dusza-Rowińska – I Klinika Neurologii IPiN, Koordynator Grupy ds Chorób Rzadkich GCP.pl: mdusza@ipin.edu.pl

Kontakt do Rzecznika prasowego:

Anna Panufnik-Onaszkiewicz, e-mail: apanufnik@ipin.edu.pl

II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozpoczyna BADANIE KLINICZNE, umożliwiające wprowadzenie nowej terapii dla chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (Secondary Progressive Multiple Sclerosis – SPMS) . W projekcie będzie podawany lek, stosowany już w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego – kladrybina. Badanie będzie prowadzone z placebo (czyli substancją obojętną dla chorego).

Projekt jest finansowany przez Agencje Badań Medycznych (projekt nr 2021/ABM/02/00002).

Tytuł projektu: Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo.  

Koordynator badania: prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Koordynator administracyjny: Dominika Sługocka-Opałka

Kontakt: smleczenie@ipin.edu.pl ; tel. 571 404 280 (pn-pt, 8.30-15.00).

Badanie kierujemy do chorych z wtórnie postępującym SM, w wieku od 30-65 roku życia, nawet z dużą niepełnosprawnością (EDSS do 7,5) , którzy nie kwalifikują się do leczenia w programach leczenia SM i /lub nie mają możliwości innego leczenia z przyczyn medycznych.

REKRUTACJA DO BADANIA: DO 31 GRUDNIA 2024

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniem, prosimy o kontakt z II Kliniką Neurologii IPiN drogą mailowa lub telefoniczną.

Z dniem 02.01.2023 r.  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii został powołany Rzecznik Prasowy Pani Anna Panufnik-Onaszkiewicz.

Tel. (22)  218 23 47

• godz. 10:00
lek. Rafał Wojdacz
Tytuł rozprawy: „Ocena i porównanie wpływu anestestyków dożylnych: Propofolu i Tiopentalu na stan psychiczny i anestezjologiczny osób z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej oraz epizodu depresyjnego, leczonych za pomocą elektrowstrząsów (EW)”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Antosik-Wójcińska
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Sobów, dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski Prof. UM w Lublinie

• godz. 11:15
lek. Marta Litwińska-Bołtuć
Tytuł rozprawy: „Znaczenie hiporeaktywności elektrodermalnej u pacjentów hospitalizowanych z powodu epizodu depresyjnego”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz Prof. IMDiK PAN

• godz. 12:30
mgr Katarzyna Hetmańczyk-Sawicka
Tytuł rozprawy: „Badanie zmian ekspresji genów zaangażowanych w mechanizmy patogenne u pacjentów z chorobą Niemanna Picka typu C – rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną”
Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. i n. oz dr. Grażyna Gromadzka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZAKUPU APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W ROKU 2022
Instytut Psychiatrii i Neurologii otrzymał dofinansowanie na zakup:
 • Aparatu do znieczulenia GE Care Station 650 z kardiomonitorem Philips Intellivue MX550 wraz z modułem transportowym X3, BIS, NMT
 • 4-stanowiskowego zestawu EEG wraz z oprzyrządowaniem, aparat stacjonarny EEG, aparat przenośny EEG, macierz do rejestracji badań
 • Zestawu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS)
 • Medical Controlling Platform i HR Portal
DOFINANSOWANIE:                                       1 968 430,99 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAKUPU:        1 978 521,45 ZŁ
Zakup zrealizowany w ramach umowy nr DOI/INST/85112/6230/462/2022/718 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

• godz. 10:00
lek. Olga Sikorska
Tytuł rozprawy: „Analiza wpływu niedoboru snu i stresu związanego z dyżurem na zmienność rytmu serca lekarzy dyżurnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii z uwzględnieniem jakości snu i poziomu aktywności fizycznej.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
Recenzenci: dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Krysta Prof. SUM, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia

• godz. 11:15
lek. Piotr Woźniak
Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności narzędzia diagnostycznego Przegląd Stanu Psychicznego (PSP).”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
Promotor pomocniczy: dr n. med. Tomasz Szafrański
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

• godz. 10:00
lek. Janina Sonik-Włodarczyk
Tytuł rozprawy: „Zakres, determinanty i konsekwencje ukrywania i ujawniania choroby psychicznej przez osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych: badanie podłużne”
Promotor: dr hab. n. med. Piotr Świtaj
Promotor pomocniczy: dr Paweł Grygiel
Recenzenci: dr hab. n. med. Mariusz Furgał, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Napoleon Waszkiewicz

• godz. 11:15
lek. Małgorzaty Opio
Tytuł rozprawy: „Przyczyny wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych”
Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Janusz Heitzman
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Józef Krzysztof Gierowski, prof. dr hab. n. med. i o zdr. Napoleon Waszkiewicz

• godz. 12:30
lek. Elżbieta Bronisz
Tytuł rozprawy: „Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce – ekspresja markerów bariery krew-mózg i neurozapalenia w padaczce przewlekłej”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Recenzenci: dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Bosak

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

W dniu 10 października 2022 roku w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbyła się konferencja pt. „Doświadczenie traum i ich wpływ na zdrowie psychiczne”. Konferencja była wyjątkowo ważnym wydarzeniem, szczególnie dla przedstawicieli podmiotów działających w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, poprawy dobrostanu oraz promocji zdrowia psychicznego. Uczestniczyli w niej pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Wsparcia, Placówek Specjalistycznego Poradnictwa, Ośrodków Pomocy Społecznej, Wydziałów Zdrowia, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, sala wypełniona była niemal po brzegi. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w tym wydarzeniu. Konferencja składała się z trzech paneli, pierwszy panel opatrzony był hasłem „Ostre reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego”, poruszono w nim temat stresu w następstwie choroby somatycznej, czynników ryzyka stresu pourazowego oraz zaburzeń adaptacyjnych i posttraumatycznych. Motywem przewodnim drugiego panelu były „Społeczne skutki traumy”, gdzie eksperci zapoznali uczestników konferencji czym jest trauma relacyjna i jakie są jej następstwa psychologiczne oraz omówiono temat wpływu doświadczeń traumatycznych na uzależnienia. Trzeci panel „Emocje, stres, trauma – jak sobie z nimi radzić”, dał możliwość poszerzenia wiedzy na temat rozwoju potraumatycznego oraz praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z emocjami własnymi i innych osób.  Każde wystąpienie ekspertów zakończone było żywiołowymi dyskusjami dotyczącymi poruszanych tematów. Pojawiło się wiele pytań, na które prelegenci odpowiadali z ogromnym zaangażowaniem. Liczymy, że w przyszłym roku na kolejnej konferencji organizowanej przez IPIN w ramach NPZ spotkamy się w równie dużym, jak nie w większym gronie. Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji, takie spotkanie to żywa wymian wiedzy i doświadczeń. Doświadczenie traum i ich wpływ na zdrowie psychiczne
Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 •  godz. 10:00
  mgr Ewa Poradowska
  Tytuł rozprawy: „Analiza czynników wpływających na subiektywną ocenę jakości snu
  u pacjentów z bezsennością”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak,
  Recenzenci: dr hab. n. społ. Konrad Jankowski, dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk

 •  godz. 11:15
  lek. Magdalena Konopko
  Tytuł rozprawy: „Palenie tytoniu a leczenie trombolityczne – analiza
  tzw. paradoksu palacza”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
  Recenzenci: dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK w Kielcach, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

 •  godz. 12:30
  lek. Grzegorz Makowicz
  Tytuł rozprawy: „Obrazowanie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego, jako biomarker w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 1 i typu 2”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Rakowicz-Raczyńska
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Radosław Pietura

  Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
  Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
  Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

W dniu 17 września 2022 r. Dyrekcja IPiN we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów
zorganizowała na terenie Instytutu Piknik Zdrowotny.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z prezentacją programów profilaktyki NFZ:
raka piersi, raka szyjki macicy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób układu krążenia,
„ Profilaktyka 40 PLUS”

Spotkania z ekspertami i ze specjalistami obejmowały tematy zdrowia psychicznego, problematyki kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży a także rozpoznawania udaru.

Ponadto osoby odwiedzające Piknik Zdrowotny mogły skorzystać z porady dietetyka ( badanie składu ciała ), wziąć udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, obejrzeć pokazy Państwowej Straży Pożarnej, czy skorzystać z możliwości potwierdzenia profilu zaufanego lub wyrobienia karty EKUZ.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotowa m.st Warszawy.

W związku z nasileniem rosyjskiej agresji na obiekty cywilne, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (ZG PTP) apeluje o wsparcie dla ukraińskich pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego. ZG PTP pozostaje w stałym kontakcie z Koleżankami i Kolegami psychiatrami z Ukrainy niosąc zróżnicowaną pomoc organizacyjną i materialną w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę ukraińską.

Numer rachunku bankowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wydzielonego na darowizny dla ukraińskiej psychiatrii:

PKO BP Nr rachunku: 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

Nr IBAN: PL 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

W tytule płatności prosimy wpisywać: darowizna na pomoc ukraińskiej psychiatrii

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem platformy ZOOM).

• godz. 10:20
lek. Renata Hatalska-Żerebiec

Tytuł rozprawy: „Wewnątrzszpitalna logistyka dożylnego leczenia trombolitycznego
w polskich oddziałach udarowych.”
Promotor: dr hab. n. med. Adam Kobayashi Prof. UKSW
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Michał Karliński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).

• godz. 10:20
mgr Małgorzata Walęcka
Tytuł rozprawy: „Deficyty w zakresie centralnej koherencji u osób dorosłych
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Recenzenci: dr hab. n. med. Aleksandra Jasielska Prof. UAM, prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

• godz. 11:20
mgr Iwona Pietrzyk-Krawczyk
Tytuł rozprawy: „Charakterystyka zaburzeń mowy o typie dyzartrii w neurologicznej postaci choroby Wilsona.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
Recenzenci: dr hab. n. med. Izabela Gatkowska Prof. UJ, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).

• godz. 10:20
mgr Małgorzata Walęcka
Tytuł rozprawy: „Deficyty w zakresie centralnej koherencji u osób dorosłych
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Recenzenci: dr hab. n. med. Aleksandra Jasielska Prof. UAM, prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

• godz. 11:20
mgr Iwona Pietrzyk-Krawczyk
Tytuł rozprawy: „Charakterystyka zaburzeń mowy o typie dyzartrii w neurologicznej postaci choroby Wilsona.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
Recenzenci: dr hab. n. med. Izabela Gatkowska Prof. UJ, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 marca 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem platformy ZOOM).

•    godz. 10:20
mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Tytuł rozprawy: „Porównanie wybranych charakterystyk osobowościowych, psychospołecznych, poznawczych oraz ryzyka powrotności do przestępstwa różnicujących parafilicznych od nieparafilicznych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.”
Promotor: dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz Prof. CMKP
Promotor pomocniczy: dr n. med. Justyna Holka-Pokorska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia 14.03.2022 r., do godz. 16:00.

INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. centr. (22) 45 82 800, fax (22) 651 93 01
www.ipin.edu.pl

certyfikat akredytacyjny 2020/31
isocert certyfikatSympozjum naukowo-szkoleniowe:

„Rzadkie choroby neurologiczne – udział IPiN w Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN-RND”

Warszawa, 25.02.2022

godz. 9.30 – 13.10

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum organizowanym przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. W trakcie spotkania chcielibyśmy poruszyć zagadnienia związane
z wybranymi  chorobami rzadkimi m. in.: dziedzicznymi ataksjami i spastycznymi  paraparezami, dystoniami i neurodegeneracją z akumulacja żelaza. Tematyka spotkania nawiązuje do Światowego Dnia Chorób Rzadkich oraz włączenia IPiN do Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN-RND (European Reference Network – Rare Neurological Disorders). Szczegółowy program znajduje się poniżej.

Za względów epidemicznych sympozjum organizowane jest w formie hybrydowej.

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna IPiN Ip. godz. 9.30 – 13.10

W celu rejestracji na wydarzenie, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy ernkoord.asul@ipin.edu.pl

podając preferowaną formę udziału,  imię, nazwisko, afiliację oraz adres e-mail do korespondencji.

Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne

Liczymy na Państwa obecność i przyszłą współpracę

Zespół ds. chorób rzadkich IPiN

Sympozjum naukowo-szkoleniowe

Rzadkie choroby neurologiczne –

udział IPiN w Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN-RND

9.30 – 9.40Wprowadzenie – IPiN jako ośrodek specjalizujący się w rzadkich chorobach neurologicznych – 10 min.Prof. H. Sienkiewicz-Jarosz
9.40 – 9.50Sieć ERN-RND – założenia i działania – 10 min.Dr hab. A. Sułek
9.50 – 10.15

Praktyczne podejście do diagnostyki rzadkiej ataksji u dorosłych – 25 min.

Dr n. med. A. Sobańska
10.15 – 10.40Postępowanie z chorymi na NBIA – 25 min.Dr hab. M. Skowrońska
10.40 – 11.05Obustronna stymulacja gałek bladych u rodziny z zespołem mioklonia-dystonia spowodowanym mutacją w genie kodującym białko epsilon sarkoglikanu – 25 min.Dr hab. M. Sobstyl, lek. A. Stapińska-Syniec, mgr A. Kupryjaniuk, prof. J. Zaremba.
11.05 – 11.20Przerwa 
11.20 – 11.45Molekularna diagnostyka chorób rzadkich – 25 min.Dr n. med. E. Elert-Dobkowska
11.45 – 12.10Neurorehabilitacja w dziedzicznych spastycznych paraplegiach – rola toksyny botulinowej – 25 min.Dr hab. I. Sarzyńska-Długosz
12.10 – 12.35Poradnictwo genetyczne w rzadkich chorobach neurologicznych – 25 minDr n. med. K. Ziora-Jakutowicz
12.35 – 13.00Badania kliniczne i aktualne możliwości leczenia – 15 min.Mgr M. Dusza-Rowińska
13.00 – 13.10Zakończenie – podsumowanie i zaproszenie do współpracy – 10 min.

Prof. H. Sienkiewicz-Jarosz

Dr hab. A. Sułek

Dr n. med. A. Sobańska

linku do strony szkoleń nil

Informujemy, że w ramach umowy z Miastem St Warszawy w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień prowadzone są następujące działania terapeutyczne:

 

Grupa dla Kobiet Uzależnionych – grupa psychoterapeutyczna – spotkania raz w tygodniu po 3 godziny

Grupa Rozwoju Osobistego Zaawansowana – grupa warsztatowa dla osób po 28 r.ż,  czas trwania: 21 miesięcy,  cotygodniowe spotkania 3 godzinne

Grupa DDA I – grupa psychoterapeutyczna online, czas trwania: 21 miesięcy, cotygodniowe spotkania 5 godzinne

Grupa DDA II – grupa psychoterapeutyczna stacjonarna, czas trwania: 12 miesięcy, cotygodniowe

Prowadzący: 2 osoby, psychoterapeutka humanistyczna i spotkania 2 godzinne, oraz 12 spotkań w formie 12 godzinnych maratonów weekendowych raz w miesiącu

Grupa dla Rodziców – grupa warsztatowa oparta o NVC

Dwie edycje – zimowa 20 spotkań po 4 godziny, wiosenna – 20 spotkań po 4 godziny

Terapia indywidualna dla osób DDA – psychoterapia dla 13 osób (25 sesji na osobę)

Grupa psychoedukacyjna dla młodych – grupa warsztatowa, psychoedukacja i rozwój

Dwie edycje po 10 miesięcy, spotkania cotygodniowe trzygodzinne

Warsztaty psychoedukacyjne w formie weekendowych maratonów:

Warsztat „Komunikacja i Kreatywność”

Warsztat „Asertywność i Granice”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 17 maja 2021 r. przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie powołana została
„ Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii”

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu.

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej Instytutu w zakresie prowadzenia badań naukowych i podejmowania przedsięwzięć mających na celu opracowanie innowacyjnych produktów i usług w sektorze ochrony zdrowia.

 • Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia badań naukowych
  w Instytucie.

 • Promowanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia.

FUNDACJA INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

ul. Jana III Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

NIP 521-393-52-14

Regon 389564860

Nr KRS 0000913419

Nr rachunku bankowego: 83 1140 2004 0000 3302 8171 3397

Data ogłoszenia: 2021-09-27

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego dotyczącego nowych metod leczenia uzależnienia od leków uspokajająco-nasennych z grupy benzodiazepin (BZD) w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych. Numer konkursu: ABM/2021/3.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1000,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cywilizacyjnych-ABM.html


Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie kliniczne (główne lub poboczne) w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i leków im podobnych oraz będą mogły zapewnić wykonanie zadań projektu.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego mającego na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w procedurze detoksykacyjnej typowej i zmodyfikowanej (opracowanej przez Lidera konsorcjum).

W celu realizacji zadań projektu poszukiwane są ośrodki posiadające doświadczenie w prowadzeniu detoksykacji od leków uspokajająco-nasennych oraz sprzęt laboratoryjny (lub sprawny dostęp do badań wysyłkowych) umożliwiający wykonywanie następujących badań laboratoryjnych:

 1. Testu przesiewowego na obecność substancji psychoaktywnych w moczu
 2. Przynajmniej półilosciowego badania (EIA, RIA) umożliwiającego pomiar stężenia benzodiazepin w surowicy, o parametrach porównywalnych z systemem SBENZ /Cobas Integra 400 plus Roche (w tym wykrywalność >3ng/ml).
 3. Dostęp do metody weryfikującej pomiary z p.2, tj. chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) lub chromatografii cieczowej (HPLC) – w posiadaniu potencjalnego Konsorcjanta lub we współpracy z wyspecjalizowanym laboratorium jako potencjalnym Podwykonawcą projektu.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od dr Anny Basińskiej-Szafrańskiej, e-mail: basinska@ipin.edu.pl (preferowane) lub tel. 22-4582-554 (pon., wt., czw.) .

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 11.10.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i innych leków o podobnym działaniu receptorowym (np. leków „Z”), również w prowadzeniu badań klinicznych w tym obszarze,

– opis wyposażenia laboratorium lub dostępności aparatury diagnostycznej i badawczej w zakresie wymaganym do prowadzenia badania klinicznego oraz dostępu do metody weryfikującej,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań/działań klinicznych w prowadzeniu leczenia (detoksykacji) uzależnienia od benzodiazepin i leków podobnych.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 12.10.2021.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową na adres: basinska@ipin.edu.pl; w tytule należy napisać: KONKURS ABM/2021/3/BZD

 

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28 września 2021 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich za pośrednictwem platformy ZOOM, zapewniającej kontrolę przebiegu oraz rejestrację.

Link do rejestracji na platformie ZOOM 

• godz. 10:20
lek. Małgorzata Szymańska
Tytuł rozprawy: „Zaburzenia funkcji poznawczych a zmiany zanikowe wybranych struktur mózgowych u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego.”
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Świat
Recenzenci: dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK, dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

• godz. 11:20
lek. Dorota Kozera-Strzelińska
Tytuł rozprawy: „Ocena trafności stawianego w warunkach przedszpitalnych rozpoznania ostrego incydentu mózgowo-naczyniowego u pacjentów kierowanych bezpośrednio do neurologicznej izby przyjęć.”
Promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Karliński
Recenzenci: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, dr hab. n. med. Jacek Staszewski

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia 27 września 2021 do godz. 16:00.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Instytutu: https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

 

2021-06-23

Wyniki otwartego naboru konsorcjantów w celu realizacji projektu badawczego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza wyniki otwartego naboru do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym bezsenność u osób z przebytym zakażeniem COVID-19 w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń do utworzenia Konsorcjum badawczego wybrane zostały następujące Instytucje:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Instytut Psychiatrii i Neurologii w okresie od 04.05.2021 do dnia 31.12.2021 realizuje projekt Zaburzenia Hazardowe współwystępujące z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpowszechnienie i standardy leczenia. Akronim ZHWW 20121-22. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w okresie od 15.04.2021 do dnia 31.12.2021 realizuje projekt Badanie wpływu Covid-19 na system pomocy osobom uzależnionym. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Data ogłoszenia 2021-06-08

Ogłoszenie otwartego naboru konsorcjantów w celu realizacji projektu badawczego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym bezsenność u osób z przebytym zakażeniem COVID-19 w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Ogłoszenie i regulamin konkursu: https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html

Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu bezsenności.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, kontrolowanego placebo, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego z użyciem polisomnografii. Badanie ma na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w leczeniu osób dorosłych chorujących na bezsenność i z przebytym zakażeniem COVID-19.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od Prof. Adama Wichniaka, e-mail: wichniak@ipin.edu.pl, tel. 22 45 82 556.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 22.06.2021

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu bezsenności

– opis jej wyposażenia w polisomnografię oraz inną aparaturę diagnostyczną i badawczą przydatną w ocenie bezsenności, wraz z jej negatywnym wpływem na funkcjonowanie poznawcze

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zadaniami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań klinicznych we wskazaniu terapeutycznym bezsenność.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 23.06.2021.

Data ogłoszenia: 2021-06-07

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym leczenie uzależnienia od benzodiazepin w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Numer konkursu: ABM/2021/2.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html

Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie kliniczne (główne lub poboczne) w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i leków im podobnych oraz będą mogły zapewnić wykonanie zadań projektu.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego mającego na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w procedurze detoksykacyjnej typowej i zmodyfikowanej (opracowanej przez Lidera konsorcjum).

W celu realizacji zadań projektu poszukiwane są ośrodki posiadające sprzęt oraz doświadczenie w wykonywaniu następujących badań laboratoryjnych:

 1. Testu przesiewowego na obecność substancji psychoaktywnych w moczu
 2. Przynajmniej półilosciowego badania umożliwiającego pomiar stężenia benzodiazepin w surowicy, o parametrach porównywalnych z systemem SBENZ /Cobas Integra 400 plus Roche (w tym wykrywalność >3ng/ml).
 3. Dostęp do metody weryfikującej pomiary z p.2, tj. chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) lub chromatografii cieczowej (HPLC) – w posiadaniu potencjalnego Konsorcjanta lub we współpracy z wyspecjalizowanym laboratorium jako Podwykonawcą projektu.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od dr Anny Basińskiej-Szafrańskiej, e-mail: basinska@ipin.edu.pl, tel. 22-4582-554 lub 22-4582734.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 21.06.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i innych leków o podobnym działaniu receptorowym (np. leków „Z”), również w prowadzeniu badań klinicznych w tym obszarze lub doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań podstawowych i/lub klinicznych układu nerwowego,

– opis wyposażenia w aparaturę diagnostyczną i badawczą wymaganą do prowadzenia badania klinicznego oraz dostępu do metody weryfikującej,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań/działań klinicznych w prowadzeniu leczenia (detoksykacji) uzależnienia od benzodiazepin i leków podobnych.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 22.06.2021.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową na adres: basinska@ipin.edu.pl; w tytule należy napisać: KONKURS ABM/2021/2/BZD

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza wyniki otwartego naboru do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Numer konkursu: ABM/2021/2.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń do utworzenia Konsorcjum
badawczego wybrane zostały następujące Instytucje:

1. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im Macieja Nałęcza PAN

2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

3. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im Mirosława Mossakowskiego PAN

Szanowni Państwo,

Zapraszam zdrowych ochotników w wieku 18-70 lat, którzy chcieliby wykonać prosty test, stworzony do diagnostyki przesiewowej zaburzeń pamięci i emocji u chorych z ataksją móżdżkową. Został on opracowany i opublikowany przez amerykańskich naukowców w 2018r. Obecnie próbujemy stworzyć wersję polską tego testu. Jednak, aby można było ją wykorzystywać, musi zostać poddana analizom m.in. na zdrowej populacji.

Wykonanie testu trwa kilka minut. Nie wymaga specjalnego przygotowania.

Chętne osoby proszę zgłaszać się na adres e-mailowy ccas@ipin.edu.pl. lub telefon 224582713, 224582791 (8:00-15:00). Test jest wykonywany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zgodnie z obowiązującymi zaleceniami epidemiologicznymi. Istnieje również możliwość wykonania badania na dworze.

Dzięki temu, że Państwo poświęcą nam trochę swojego cennego czasu, będziemy mogli lepiej zająć się naszymi pacjentami.

                                                                                               Anna Sobańska

Data ogłoszenia: 2021-05-10

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Numer konkursu: ABM/2021/2.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html


Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu stwardnienia rozsianego oraz będą mogły zapewnić wykonanie zadań projektu.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, kontrolowanego placebo, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego mającego na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w leczeniu wtórnie postępującej postaci stwardnienia.

W celu realizacji zadań projektu poszukiwane są ośrodki posiadające sprzęt oraz doświadczenie w wykonywaniu następujących badań:

 1. Obrazowania głowy i rdzenia rezonansem magnetycznym co najmniej 3T z badaniem liczebności i objętości ognisk uszkodzenia (T2+) oraz objętości wybranych struktur ośrodkowego układu nerwowego, oraz z obrazowaniem QSM
 2. Wykonywanie badań markerów białkowych reakcji zapalnej w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od Prof. Iwony Kurkowskiej-Jastrzębskiej, e-mail: ikurkowska@ipin.edu.pl, tel. 22-4582-537.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 24.05.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu stwardnienia rozsianego, również w prowadzeniu badań klinicznych w tym obszarze, lub doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań podstawowych i/lub klinicznych układu nerwowego,

– opis wyposażenia w aparaturę diagnostyczną i badawczą wymaganą do prowadzenia badania klinicznego,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań klinicznych we wskazaniu terapeutycznym stwardnienie rozsiane.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 28.05.2021.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową na adres: ikurkowska@ipin.edu.pl ; w tytule należy napisać: KONKURS ABM/2021/2

link do rejestracji w aplikacji ZOOM

• godz. 10:20
mgr EWELINA KANIUGA
Tytuł rozprawy: „Różnice indywidualne w podatności na uzależnienie od amfetaminy u szczurów.”
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Janusz Szyndler
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Gołembiowska, dr hab. n. med. Ilona Joniec-Maciejak

• godz. 11:20
mgr AGNIESZKA CUDNA
Tytuł rozprawy: „Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce– dynamika ekspresji markerów bariery krew-mózg po napadach padaczkowych.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Losy, dr hab. n. med. Janusz Szyndler

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia 17 maja 2021 do godz. 16:00.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Instytutu: https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza wyniki otwartego naboru do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym narkolepsja z katapleksją w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich. Numer konkursu: abm/2021/1.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń do utworzenia Konsorcjum badawczego wybrane zostały następujące Instytucje:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data ogłoszenia 2021-03-10

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym narkolepsja z katapleksją w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich. Numer konkursu: abm/2021/1.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/737,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-rzadkich-ABM20211.html

Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu narkolepsji z katapleksją, choroby rzadkiej oznaczonej kodem ORPHA 2073.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, kontrolowanego placebo, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego z użyciem polisomnografii. Badanie ma na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w leczeniu osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 r.ż. chorujących na narkolepsję z katapleksją.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od Prof. Adama Wichniaka, email: wichniak@ipin.edu.pl, tel. 22 4582-556.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 24.03.2021

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu narkolepsji z katapleksją,

– opis jej wyposażenia w polisomnografię oraz inną aparaturę diagnostyczną i badawczą przydatną w ocenie jakości snu i senności w ciągu dnia, wraz z jej negatywnym wpływem na funkcjonowanie poznawcze,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań klinicznych w wskazaniu terapeutycznym narkolepsja z katapleksją.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 25.03.2021.

W środę 3 marca Instytut Psychiatrii i Neurologii odwiedzili Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Waldemar Kraska oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia, Pani Blanka Wiśniewska.
W czasie spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu omówiono kwestie dotyczące funkcjonowania Instytutu w warunkach pandemii Covid-19, dotychczasowy przebieg szczepień przeciw koronawirusowi, sytuację finansową oraz krótko- i długoterminowe plany restrukturyzacji i rozwoju IPiN. Dużo uwagi poświęcono obecnemu stanowi oraz planom rewitalizacji infrastruktury IPiN, z którą Goście mogli się bliżej zapoznać podczas spaceru po terenie Instytutu. Wizyta była też okazją do odwiedzenia Zakładu Radiologii i zaprezentowania oddanego przed kilkoma dniami do użytku systemu rezonansu magnetycznego 1,5 T, którego zakup został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Rozmiar czcionki
Kontrast